Kezdőlap » Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

E szabályzat célja, hogy az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület által vezetett személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás /továbbiakban tagnyilvántartás/ megfeleljen a törvényi előírásoknak, biztosítsa az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, az adatok nyilvánosságra hozatalát. Ennek érdekében rögzíti azokat az alapelveket, amelyeket az Egyesület működése során, a személyes adatok kezelésénél /tagnyilvántartásnál/ be kell tartani.

Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed minden egyesületi vezetőségi tagra, illetve bármely tagra, aki az Egyesület képviseletében eljárva személyes adatot kezel.

Jelen szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyesület vezetőségének, az egyesületi tagokkal folytatott, minden papír alapú és elektronikus adatkezelésére, adatfeldolgozására.

Jelen szabályzat időbeni hatálya a keltezés napjától, további rendelkezésig tart.

Jelen szabályzatban alkalmazott fogalom meghatározások megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  (infotv.) 3. §-ban foglalt fogalom meghatározásoknak.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak:

  • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve – azonosítható személy.
  • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, a belépési nyilatkozatban megadott személyes adatok, név, születési adatok, cím, elérhetőség – telefon, e-mail – foglalkozás, a betegség kezelésének helye, tagság kezdete, tagsági díj befizetése/
  • Hozzájárulás: az érintett beleegyezése, a személyes adatok kezelésére. Ezt az önkéntes beleegyezést a tag, a belépési nyilatkozathoz kapcsolt adatkezelési nyilatkozat aláírásával adja meg.
  • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, illetve az adatkezelés megszüntetését kéri, amely egyben az Egyesületi tagság megszűnését is jelenti.
  • Adatkezelő: az Egyesület vezetőségének valamely tagja, aki a vezetőség döntése alapján végzi az adatkezelést, azaz tagnyilvántartást.
  • Adattovábbítás: adat továbbítása csak az Elnökségi tagok, az Egyesület vezetőségének tagjai között lehetséges.
  • Adattörlés: az egyesületi tag személyes adatának törlése, oly módon, hogy helyreállítása nem lehetséges.
  • Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó /papír, floppy, CD, mentett állomány megsemmisítése teljesen, mely lehetetlenné teszi az újraállítását.

Az Egyesület a személyes adatokat kizárólag az Egyesület Alapszabályában meghatározott célból, jogi gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli.

A személyes adatok – melyek tagnyilvántartás formájában kerülnek rögzítésre -, az alábbi célokból kerülnek rögzítésre az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesületnél: Scleroderma Világnap rendezvényeiről, konferenciákról, egyesületi összejövetelekről, más betegszervezetek rendezvényeiről való tájékoztatás, továbbá Hírlevelek, tájékoztató levelek megküldése céljából. /elektronikus úton, illetőleg postai úton/Az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Elnöksége a személyes adatokat, az egyesületi tagnyilvántartás rögzített adatokat, más szervezetnek, más jogi illetve természetes személynek nem adja ki, az Egyesület nem jelenteti meg a tagok személyes adatait a honlapján, kivéve a vezetőségi tagok nevét, telefonszámát.

A tagdíj fizetése és az egyesület részére adományozás történhet személyes befizetéssel, banki átutalással, vagy online bankkártyás fizetéssel.

„Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

Az egyesületi tag kérheti személyes adata javítását, tévedés módosítását, illetve kilépési szándékát tartalmazó írásbeli kérelmét, s ennek benyújtásával egyidejűleg személyes adatai törlését.

Adatkezelési ügyekben kapcsolattartó: Paári-Molnár Emese elnök

elérhetőség az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület postacímén.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2022. május .24.-én lép hatályba.

Jogszabály, a fentiekben hivatkozott infotv., valamint az EU 2016/679. rendeletet, valamint az EU 95/46/EK rendelete.

Pécs, 2022.. május 24.                                                             Paári-Molnár Emese elnök sk.